۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت

مدیریت جهانگردی

نحوه ثبت نام در آزمون آمادگی ارشد مدیریت جهانگردی

برای ثبت نام در آزمون آمادگی ارشد مدیریت جهانگردی (روز 30 مهرماه 95) که پیشتر اطلاع رسانی شده بود، به نحوه زیر...

جغرافيا برنامه‌ريزی گردشگری

نکاتی از درس جغرافیای ایران ۱۰: ذخیره‌گاه‌های زیست کره

ذخیره‌گاه زیست‌کره مناطق حفاظت‌شده طبیعی-زیستی بین‌المللی هستند که به گونه ای حفاظت می شوند که در ضمن توسعه اق...

علوم اجتماعی و برنامه ريزی گردشگری

ظرفیت پذیرش ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال ۱۳۹۵

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال 1395 به شرح زیر می باشد.

علوم اجتماعی و گردشگری مذهبی

مدیریت هتلداری

کارآفرینی گردشگری