۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت

مدیریت جهانگردی

نکاتی از درس جغرافیای ایران ۷: گنبدهای نمکی

گنبدهای نمکی یکی از پدیده‌های زمین‌شناختی است ساختمان زمين شناسی آن ها از سنگ تشکيل شده است.. مهم ترین مناطق د...

جغرافيا برنامه‌ريزی گردشگری

نکاتی از درس جغرافیای ایران ۷: گنبدهای نمکی

گنبدهای نمکی یکی از پدیده‌های زمین‌شناختی است ساختمان زمين شناسی آن ها از سنگ تشکيل شده است.. مهم ترین مناطق د...

علوم اجتماعی و برنامه ريزی گردشگری

ظرفیت پذیرش ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال ۱۳۹۵

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال 1395 به شرح زیر می باشد.

علوم اجتماعی و گردشگری مذهبی

مدیریت هتلداری

کارآفرینی گردشگری