۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت

مدیریت جهانگردی

سوال و جواب ۲: تعداد داوطلبان کنکور ارشد مدیریت جهانگردی

سوال: تعداد داوطلبان کنکور ارشد مدیریت جهانگردی چند نفره حدودا؟ پاسخ : بسته به هر سال ممکن است تغییر کند. اما...

جغرافيا برنامه‌ريزی گردشگری

علوم اجتماعی و برنامه ريزی گردشگری

ظرفیت پذیرش ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال ۱۳۹۵

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال 1395 به شرح زیر می باشد.

علوم اجتماعی و گردشگری مذهبی

مدیریت هتلداری

کارآفرینی گردشگری