۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت

مدیریت جهانگردی

نکاتی از درس جغرافیای ایران ۱۵: پناهگاه حیات وحش ایران

از دیگر مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران می‌باشد. کمترین وسعت پناهگاه های حیات وحش باید به حدی باشد که ضمن...

جغرافيا برنامه‌ريزی گردشگری

علوم اجتماعی و برنامه ريزی گردشگری

ظرفیت پذیرش ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال ۱۳۹۵

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری در سال 1395 به شرح زیر می باشد.

علوم اجتماعی و گردشگری مذهبی

مدیریت هتلداری

کارآفرینی گردشگری