۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

ظرفیت پذیرش رشته مدیریت جهانگردی (کارشناسی) در آزمون سراسری سال ۱۳۹۱

ظرفیت پذیرش رشته مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ به شرح زیر می باشد.

دوره تحصیلینام دانشگاه ظرفیتزنمردتوضیحات
مجموع865
روزانهتبریز301515
روزانهسمنان30**
روزانهمازندران-بابلسر352114
روزانهمحقق اردبیلی30-*فقط مرد
روزانهیزد301218
روزانهمجتمع آموزش عالی بم35--
نوبت دومتبریز1055
نوبت دومسمنان45**ورودی بهمن
نوبت دوممازندران-بابلسر352114
نوبت دوممحقق اردبیلی15-*فقط مرد
یزد301218
نوبت دوممجتمع آموزش عالی بم60**
غيرانتفاعیشمال - امل60**
غيرانتفاعیشيخ بهايي - اصفهان
60**
غيرانتفاعیعلم و فرهنگ - تهران60**
غيرانتفاعیباختر - ايلام60**
غيرانتفاعیبينالود - مشهد60**
غيرانتفاعیحكيم جرجاني - گرگان60**
غيرانتفاعیقدير - لنگرود60**
غيرانتفاعیمازيار - رويان نور60--
ADS_728*90
ADS_728*90

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90