۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

درباره ما

دانشجویان مدیریت جهانگردی در اردیبشهت ماه سال ۱۳۹۱ راه اندازی شد. از آن زمان برآن بوده موضوعات علاقه دانشجویان را پوشش دهد.

در آغاز با توجه به متمرکز بودن دانشگاه های برتر گردشگری کشور در یک یا دو شهر، بر آن شدیم تا اطلاعات موردنیاز سایر نقاط کشور را فراهم کرده و در اختیار داوطلبین قرار دهیم.  در این میان و بنا به اهمیت، و با توجه به علاقه ی بازدیدکنندگان، مشاوره در زمینه ی آزمون ارشد، معرفی منایع این آزمون، مشاوره در زمینه پایان نامه ، شامل بیشترین موارد تماس بود. در ادامه سعی کردیم موضات بیشتری را تحت پوشش بدیم، اینگونه بود که توانستیم اطلاعات لازم درباره این رشته را در حد توان در اختیار تمام بازدید کنندگان قرار دهیم. نظرات بازدیدکنندگان نیز در این راه همواره باعث دلگرمی ما بود. در ادامه به مغرفی رویدادهای گردشگری کشور پرداخیم. که در طی زمان به یکی از موارد پربازدید سایت تبدیل شد.

ماموریت اولیه ما پوشش دادن تمام موضوعات مرتبط با رشته بود و توانستیم گامهای خوبی بر داریم. در ادامه نیز بر آنیم پا را فراتر نهاده، علاوه بر این کار، به موضوعات مرتبط با گردشگری کشور بپردازیم. در این راه همواره به توانایی های دانشجویان اعتقاد داشته و سعی در استفاده موثر از این توانایی ها داشتیم. زیرا همواره این سایت را به عنوان بستری برای ارتباط و همبستگی دانشجویان گردشگری دانسته ایم.

در این مدت تعدادی از دانشجویان با ما همکاری داشتند. که نام آنها در زیر قابل مشاهده است. ضمن سپاس از همراهی همیشگی تان، امیدوار است ما را از نظرات سازنده خود برای ارائه هر چه بیشتر و بهتر خدمات به شما انجام دهیم.

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلی
پرستو فخاریانکارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
سید حسن مشکاتکارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
زهرا ادیبیکارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
علیرضا سخندانیکارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
نرگس جعفریکارشناس مدیریت جهانگردی
مائده کاووسیکارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

با تشکر

دانشجویان مدیریت جهانگردی