۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت

فراخوان حمایت از پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد

بالای نوشته ها:
بالای نوشته ها:

سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی و شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران جهت حمایت از صنایع مستقر در شهرک پایتخت، از دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی واجد شرایط برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی در قالب پایان‌نامه در زمینه‌های ذیل، برای سال ۱۳۹۳ دعوت به همکاری می‌نماید.

شرایط پیشنهاد دهنده پایان نامه:
– دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

چگونگی انتخاب موضوع تحقیق:
– انتخاب موضوع از بین اولویتهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعلام شده

ویژگی موضوعات:
– موضوعات مربوط به صنایع کوچک می‌بایست در جهت راهکارهای جدید برای توسعه و حمایت و یا رفع معضلات عمومی صنایع کوچک بوده و وابسته به یک واحد صنعتی خاص نباشد.
– کاربردی و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرایی نمود.
– به دور از کلی نگریها بوده و بتواند نتایج دقیق و ملموسی ارائه نماید.
– انتخاب موضوع باید در راستای حل مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی پایتخت تعریف گردد.
– موضوعات قابل طرح و انجام آن از طریق پایان نامه دانشجویی باشد.
– با استفاده از مقایسه تطبیقی با کشورهای پیشرفته ، الگوی عملی مناسبی را عرضه نماید.

مراحل انجام طرح:
– انتخاب و پیشنهاد موضوع تحقیق توسط دانشجو
– تکمیل فرم درخواست توسط دانشجو با هماهنگی استاد راهنما و ارسال آن به سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی

موضوعات درخواستی:

مطالعه در حوزه بازار
۱. مطالعه راههای گسترش بازار به تفکیک محصول یا صنعت (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت)
۲. استراتژی‌های ورود به بازار بر حسب رشته فعالیت (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت)
۳. دسترسی به اطلاعات بازار و تاثیر آن بر رشد و توسعه صنایع کوچک بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۴. مطالعه و ارائه راهکارهای بازاریابی در جهت افزایش فروش و صادرات محصولات بر حسب رشته فعالیت (مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۵. نقش حمایتی دولت در گسترش بازار محصولات صنایع کوچک ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت

مطالعه در حوزه صادرات:
۱. بررسی موانع توسعه صادرات بر حسب رشته فعالیت (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت)
۲. تاثیر بازرگانی خارجی و صادرات در رشد و توسعه صنایع کوچک بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)

مطالعه در حوزه منابع انسانی
۱. شناسایی نیازهای آموزشی شاغلین واحدهای صنعتی به تفکیک گروه های صنعتی (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت)
۲. بررسی ابزار و روشهای توانمندسازی نیروی کار در شهرکهای صنعتی (نظیر: آموزش، مشاوره و اطلاع‌رسانی، هدایت و راهنمایی، مدیریت و سازماندهی، کارورزی، فرهنگ‌سازی، قوانین و مقررات، …)
۳. بررسی و تعیین اثربخشی دوره های آموزشی (مهارت‌آموزی) برگزار شده (توسط دفتر شهرکها)ویژه شاغلین واحدهای صنعتی (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت)

مطالعه در حوزه توسعه بنگاه ها و کار آفرینی
۱. شناسایی و مستندسازی تجارب و الگوهای موفق یا منحصر بفرد کارآفرینی در حوزه صنایع کوچک جهت انتقال تجربیات (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت)
۲. تبیین وضع موجود بنگاههای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی پایتخت و ارائه راهکارها و برنامه‌های لازم برای رسیدن به وضع مطلوب
۳. تهیه برنامه‌های اجرایی توسعه کارآفرینی در شهرکهای صنعتی
۴. بررسی و شناسایی زمینه‌های کارآفرینی در بنگاههای اقتصادی بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۵. مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت
۶. نقش نوآوری در رشد و توسعه کسب و کار (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت)
۷. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ارائه الگوهای مدیریتی کارآفرینانه در توسعه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۸. بررسی مشکلات و مصائب بنگاههای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی پایتخت و ارائه راهکارهای مناسب و لازم جهت حل آنها ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۹. راه‌کارهای تامین مواد اولیه با هزینه کم برای واحدهای صنعتی بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)

مطالعه در حوزه مالی
۱. توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در جهت رشد و توسعه صنایع کوچک و رفع موانع مربوطه ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۲. طراحی ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت
۳. شیوه‌های تامین مالی جدید برای حمایت از صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت
۴. مدیریت هزینه در صنایع کوچک ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)

مطالعه در حوزه فضای کسب و کار و قوانین و مقررات
۱. عارضه‌یابی ارتباط قوانین کار و مقررات مربوطه با توسعه کسب و کار کوچک (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت
۲. بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل محیطی بر تولید و فعالیت صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی پایتخت (تحریمهای تجاری، واردات، نرخ تورم، قاچاق کالا، رقابت ناسالم و … )
۳. بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای حمایت و پشتیبانی دولت از بنگاههای صنعتی مستفر در شهرکهای صنعتی ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۴. بررسی آثار پیاده سازی طرح هدفمندسازی یارانه بر تولید بنگاههای اقتصادی حاضر در شهرک صنعتی پایتخت
۵. جایگاه (عارضه یابی) قوانین و مقررات موجود در خصوص اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی در صنایع کوچک ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۶. فرهنگ حاکم در شهرکهای صنعتی و تاثیر آن بر واحدهای صنعتی مورد مطالعه شهرک صنعتی پایتخت

مطالعه درحوزه محصول
۱. شناسایی موانع توسعه و تولید محصولات جدید بر حسب رشته فعالیت (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت)
۲. شناسایی روشهای کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابت پذیری محصولات صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه صنایع کوچک مستقر در شهرک پایتخت)
۳. بهبود و کیفیت محصولات در صنایع کوچک بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)

مطالعه در حوزه فنی و مهندسی
۱. بررسی چگونگی بهبود فرآیند تولید در صنایع کوچک و متوسط بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۲. بررسی راههای کاهش هزینه‌های تولید بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۳. تحقیق و توسعه (R&D) در واحدهای صنعتی بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۴. تکنولوژی و دانش روز در صنایع کوچک بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)
۵. بررسی چگونگی مدیریت ضایعات در صنایع کوچک و متوسط بر حسب رشته فعالیت ( مورد مطالعه صنایع کوچک شهرک صنعتی پایتخت)

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با اطلاعات زیر تماس حاصل نمایند.

اطلاعات تماس
شماره تماس: ۹ – ۸۸۸۹۸۰۳۶ و ۸۸۸۹۶۵۸۵
نشانی: تهران– میدان فاطمی- ابتدای خیابان جویبار– کوچه میرهادی– شماره ۳ – اداره تحقیقات و نوآوری کسب و کار (خانم اسدی)

ADS_728*90-موقت

درباره نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی- گرایش بازاریابی 0935.958.3939

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90-موقت