۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس دهم کتاب ۵۰۴ لغت ضروری

 

امروز با درس دهم از کتاب ۵۰۴ واژه ضروری در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

Excel
Because he was so small larry could not excel in sports
At least hannah had the security of knowing that she excelled in swimming
Clarence Darrow wanted to become a prominent lawyer but he felt that the must first excel in history

۱. برتری داشتن، بهتر بودن از
الف) لاری نتوانست در ورزش برتری پیدا کند زیرا خیلی کوچک بود.
ب) حنا حداقل با خاطر جمعی می دانست که در شنا کردن برتری دارد.
ج) کلارنس دارو می خواست که یک وکیل برجسته شود اما احساس کرد که ابتدا باید در مطالعه تاریخ برتری یابد.

Feminine
when my sister wants to look feminine she changes from dungarees into a dress
some men cannot resist staring when they see a women who is especially feminine
my brother is ashamed to cry at a sad movie because people might think he is behaving in a feminine manner

۲) زنانه، مونث
الف) وقتیکه خواهرم می خواهد قیافه خانمها را داشته باشد لباس کارش را با یک پیراهن عوض می کند.
ب) بعضی از آقایان وقتی زنی را می بینند که خیلی خانم است نمی توانند دست از خیره شدن بردارند.
ج) برادرم خجالت می کشد موقع دیدن یک فیلم غمناک گریه کند چون مردم ممکن است فکر کنند رفتارش مثل خانمهاست.

Mount
Congressman Gingrich mounted the platform to make his speech
The watchman mounted the tower to see if there were any people in the vicinity
My sister couldnot mount the horse so they gave her a pony instead

۳) سوار شدن، بالا رفتن از
الف) گینگریچ نماینده کنگره برای ایراد سخنرانی از سکو بالا رفت.
ب) نگهبان از برج بالا رفت تا ببیند آیا کسی در آن حوالی هست یا نه.
ج) خواهرم نتوانست سوار اسب شود از این رو به او یک کره اسب دادند.

Compete
Steffi Graf was challenged to compete for the tennis title.
The runner was reluctant to compete in front of his parents for the first time
When the amateur became a pro he had to compete against better men

۴) تلاش سخت برای بدست آوردن چیزی که دیگران هم خواهان آن هستند، رقابت کردن
الف) استفی گراف برای رقابت در عنوان قهرمانی تنیس به مبارزه طلبیده شد.
ب) دونده مایل نبود که برای اولین بار در برابر والدینش مسابقه بدهد.
ج) وقتی بازیکن آماتور یک بازیکن حرفه ای شد مجبور شد که با افراد بهتری رقابت کند.

Dread
The poor student dreaded going to school each morning
He had a dread feeling about the challenge he was about to face
l dread going into that deserted house

۵) با ترس چشم چشم انتظار چیزی بودن، خیلی ترسیدن، خیلی ترساندن
الف) دانش آموز ضعیف هر روز صبح از رفتن به مدرسه وحشت داشت.
ب) او از مبارزه ای که در پیش رو داشت احساس ترس می کرد.
ج) من از رفتن به آن خانه متروکه هراس دارم.

Masculine
The boy became more masculine as he got older
It is undeniable that his beard makes him look masculine
The girls liked jerry because of his masculine ways

۶) مردانه، مذکر
الف) هرچه آن پسر بزرگتر می شد مردانگی اش بیشتر می شد.
ب) مسلم است که ریش هایش او را مثل مردها جلوه می دهد.
ج) دخترها جری را به خاطر رفتارهای مردانه اش دوست داشتند.

Menace
Irv lack of respect made him a menace to his parents
The torrents of rain were a menace to the farmers crops
Sergeant foy raw language was an obvious menace to the reputation of the entire police department

۷) تهدید
الف) بی احترامی ایرو برای والدینش تهدیدی بود.
ب) سیل باران برای محصولات کشاورز یک تهدید بود.
ج) زبان خشونت آمیز گروهبان فوی تهدیدی برای اعتبار تمام اداره ی پلیس بود.

tendency
My algebra teacher has a tendency to forget the students names
His tendency was to work hard in the morning and then to take it easy in the afternoon
the tendency in all human beings is to try to survive

۸) گرایش، حرکت به سوی خاص، تمایل
الف) معلم جبر من این گرایش را دارد که نام دانش آموزانش را فراموش می کند.
ب) او گرایش داشت که صبحها سخت کار کند و بعدازظهرها استراحت کند.
ج) گرایش همه انسانها این است که تلاش کنند زنده بمانند.

Underestimate
I admit that i underestimated the power in the bulky fighters frame
Undoubtedly the boss underestimated his employees ability to work hard
The value of our house was underestimated by at least two thousand dollars

۹) دست کم گرفتن
الف) اعتراف میکنم که نیروی استخوان بندی مبارز غول پیکر را دست کم گرفتم.
ب) بی تردید رئیس توانایی کارمندش را در سخت کار کردن دست کم گرفت.
ج) قیمت خانه ما حداقل دو هزار دلار کمتر برآورد شد.

Victorious
Playing in new jersey the Giants were victorious two years in a row
Terry faced the challenge with the bad attitude that he could not be victorious
Our girls volleyball squad was victorious over a taller team

۱۰) پیروز، فاتح
الف) غول ها با بازی در نیوجرسی دو سال پیاپی پیروز شدند.
ب) تری با این نگرش غلط که نمی تواند برنده شود با آن چالش مواجه شد.
ج) تیم والیبال دختران ما بر تیم بلند قدتری پیروز شد.

Numerous
Critics review numerous movies every week
Dr. Fischer had resisted accepting money from the poor women on numerous house calls
The debator used numerous documents to back up his statements

۱۱) بسیار زیاد، متعدد
الف) منتقدان هر هفته فیلم های متعددی را بررسی می کنند.
ب) دکتر فیشر از پذیرفتن پول زن فقیر در چند ویزیت خانگی خودداری کرده بود.
ج) مناظره کننده برای اثبات گفته هایش از مدارک زیادی استفاده کرد.

Flexible
The toy was flexible and the baby could bend it easily
Remaining flexible nick listened to arguments from both sides
A mouses flexible body allows it to aqueeze through narrow openings

۱۲) تاشو، انعطاف پذیر
الف) اسباب بازی انعطاف پذیر بود و کودک به راحتی می توانست آنرا خم کند.
ب) نیک با نرمش به استدلالات هر دو طرف گوش داد.
ج) بدن انعطاف پذیر یک موش به او این اجازه را می دهد تا با فشار از میان شکاف های باریک عبور کند.

Bet on the blonde
Can women excel as jockeys in big-time horse racing? Until recently the feminine touch was kept out of racing but now at tracks all over the country women mount horses and compete with men. most of whom dread the whole idea. Their masculine image they feel may vanish. Also some offer the weak argument that females are a menace on the track. But as we all know we should resist the tendency to underestimate the power of women. A few female jockeys have been victorious in numerous races and this is probably what has put the male jockeys in a rage. It whould be wise if the men were more flexible in their attitude toward womwn athletes.

شرط بندی روی مو طلایی ها
آیا خانم ها می توانند در رقابتهای سوارکاری بزرگ به عنوان سوارکاران حرفه ای برتری پیدا کنند؟ تا چندی پیش از ارتباط زنان در مسابقات جلوگیری می شد. اما اکنون در پیست های سراسر کشور خانم ها سوار اسب می شوند و با آقایان مسابقه می دهند که بسیاری از آقایان از این اندیشه وحشت دارند. آقایان احساس می کنند که وجهه مردانگی آنها ممکن است از بین برود. برخی نیز این استدلال را ارائه می کنند که خانمها در پیست تهدیدی هستند. اما هملانگونه که همه ما می دانیم باید در برابر روند ضعیف سازی قدرت زنان مقاومت کنیم. چند سوار کار زن در مسابقات متعددی پیروز شده اند و شاید همین امر است که سوارکاران مذکر را خشمگین کرده است. عاقلانه است که آقایان در برخوردشان نسبت به ورزشکاران زن انعطاف پذیر باشند.

پادکست صوتی درس دهم کتاب ۵۰۴ را بشنوید:

ADS_728*90
ADS_728*90

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90