۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس سیزدهم کتاب ۵۰۴ لغت ضروری

Journalist
a. There were four journalists covering the murder story
b. Barbara experience working at a book store wasnot adequate preparation for becoming a journalist
c. A journalist must have a comprehensive knowledge of the city where he or she works

۱ .کسی که برای روزنامه یا مجله مطلب می نویسد، ویرایش می کند و روزنامه یا مجله ای را تولید یا اداره می کند، روزنامه نگار
الف. چهار روزنامه نگار بودند که داستان قتل را پوشش می دادند
ب. تجربه ی کاری باربارا در کتابفروشی، آمادگی کافی برای شغل روزنامه نگاری را در اختیارش قرار نداد
ج .یک روزنامه نگار باید درباره ی شهری که در آن کار می کند، اطلاعات جامعی داشته باشد

Famine
a Famine in india caused the death of one-tenth of the population
bThere has been a famine of good writing in the last decade
c The rumer of a famine in Europe was purely fiction

۲. گرسنگی، کمبود زیاد
الف. قحطی در هند باعث مرگ یک دهم جمعیت شد
ب. در دهه گذشته کمبود شدید آثار نوشتاری خوب وجود داشته است
ج .شایعه ی قحطی در اروپا کاملا ساختگی بود

Revive
a There is a movement to revive old plays for modern audiences
b The nurses tried to revive the heart attack victim
c Committees are trying to revive interest in population control

۳ .زنده کردن یا به هوش آوردن
الف. جنبشی برای احیا نمایشنامه های قدیمی برای مخاطبین امروزی وجود دارد
ب. پرستاران تلاش کردند تا بیمار سکته قلبی را به زندگی برگردانند
ج .کمیته هایی در تلاشند تا توجه به کنترل جمعیت را احیا کنند

Commence
a Graduation will commence at ten oclock
b Bella hesitated before commencing her speech
c The discussion commenced with a report on urban affairs

۴. آغاز کردن، آغاز شدن
الف .جنبش فارغ التحصیلی ساعت ده آغاز خواهد شد
ب. بلا پیش از شروع سخنرانی اش دچار تردید شد
ج. بحث با گزارشی درباره ی امور شهری شروع شد

Observant
a We were observant of the conflict between the husband and his wife
b Because Cato was observant he was able to reveal the thiefs name
c Milt used his excellent vision to be observant of everything in his vicinity

۵ .تیز بین، مراقب
الف. ناظر درگیری بین زن و شوهر بودیم
ب. چون کاتو مراقب بود، توانست نام سارق را فاش کند
ج. میلت برای نظارت بر همه چیز در نزدیکی اش از بینش عالی استفاده کرد

Identify
a Numerous witnesses identified the butcher as the thief
b Mrs. Shaw was able to identify the painting as being hers
c With only a quick glimpse Reggie was able to identify his girlfriend in the crowd

۶ .شناسایی کردن، تشخیص دادن
الف. شاهدان زیادی قصاب را به عنوان دزد تشخیص دادند
ب. خانم شاو توانست تشخیص دهد که نقاشی متعلق به اوست
ج. رجی با یک نگاه اجمالی توانست دوست دخترش را در جمعیت تشخیص دهد

Migrate
a The fruit pickers migrated to wherever they could find work
b Much of our population is constantly migrating to other areas of the country
c My grandfather migrated to New york from Italy in 1919

۷ .از جایی به جایی نقل مکان کردن، مهاجرت کردن
الف. میوه چین ها به هر جایی که می توانستند کار پیدا کنند، مهاجرت می کردند
ب. بخش اعظم جمعیت ما دائما در حال مهاجرت به دیگر مناطق کشورند
ج. پدربزرگم، در سال ۱۹۱۹ از ایتالیا به نیویورک مهاجرت کرد

Vessel
aThe Girl Scouts were permitted a glimpse of the vessel being built when they toured the Navy Yard
b My father burst a blood vessel when he got the bill from the garage
c Congress voted to decrease the amount of money being spent on space vessels

۸ .کشتی، ظرف تو خالی، لوله ای که حاوی خون است، رگ
الف. دختران پیشاهنگ اجازه یافتند هنگام بازدید از منطقه ی نیروی دریایی به کشتی در حال ساخت نگاهی بیاندازند
ب. وقتی پدرم صورت حساب را از تعمیرگاه گرفت، عصبانی شد
ج. کنگره به کاهش میزان پول اختصاص یافته به کشتی های فضایی، رای داد

Persist
a The humid weather persisted all summer
b Would Lorraine weird behavior persist we all wondered?
C Lloyd persisted in exaggerating everything he said

۹ .قاطعانه ادامه دادن،از توقف یا تغییر امتناع ورزیدن
الف. آب و هوای مرطوب در تمام طول تابستان ادامه داشت
ب. همه از خود پرسیدیم، آیا رفتار عجیب و غریب لورین همچنان ادامه پیدا می کند
ج. لوید همچنان در هرچه که می گفت غلو می کرد

Hazy
a The vicinity of London is known to be hazy
b Factories that pollute the air create hazy weather conditions
c Although Cora had a great memory she was unusually hazy about the details of our meeting on January 16th

۱۰ .مه آلود، پر دود، مبهم، نامشخص
الف. حوالی شهر لندن به هوای مه آلود معروف است
ب. کارخانه هاییکه هوا را آلوده می کنند شرایط آب و هوایی مه آلودی را ایجاد می کنند
ج. با اینکه کورا حافظه خیلی خوبی داشت، اما از جزئیات نشست ما در مورخ ۱۶ ژانویه ذهنیت مبهمی داشت

Gleam
aA gleam of light shone through the prison window
b The only source of light in the cellar came in the form of a gleam through a hole in the wall
c My grandmother gets a gleam in her eyes when she sees the twins

۱۱ .درخشش، جرقه ای از نور
الف. باریکه ای از نور از پنجره ی زندان می تابید
ب .تنها منبع روشنایی زیرزمین، بصورت شعاعی از سوراخ دیوار می آمد
ج .وقتی مادربزرگم دو قلوها را می بیند، چشمانش از شادی برق می زند

Editor
a The studentwas proud to be the editor of the school newspaper
b Meredith journalistic knowledge came in handy when he was unexpectedly given the job of editor of The Bulletin
c It is undeniable that the magazine has gotten better since Ellis became editor

۱۲ .شخصی که نشریه ای را آماده می سازد، کسی که نسخه ای دست نویس را تصحیح می کند و به بهبود آن کمک می کند، ویراستار

الف. دانش آموز افتخار می کرد که ویراستار روزنامه ی مدرسه است
ب. هنگامیکه بطور غیرمنتظره کار ویراستاری بوتلین به مردیت داده شد، دانش روزنامه نگاری اش مفید واقع شد
ج. مشخص است که از زمانی که الیس ویراستار شده است، مجله بهبود یافته است

Flying Saucers Again
Whenever journalists face a news famine they revive the undeniably interesting question: How can we explain UFOs unidentified flying objects? The story usually commences with a description of the object by some observant night watchman who doesnot hesitate to identify the object as having migrated from outer space. The vessel he persists appeared over the hazy lake at about 30 feet. A greenish gleam prohibited him from seeing its exact shape he admits. Newspaper editors love these stories because they keep the population interested in knowledge about UFOs and keep them buying newspapers.

باز هم بشقاب پرنده
هرگاه روزنامه نگاران با قحطی خبر مواجه می شوند این سوال قطعا جالب را احیا می کنند که چگونه می توان بشقاب پرنده ها یا اشیا پرنده ناشناخته را توجیه کرد؟ معمولا داستان با توصیف شی توسط یک نگهبان ناظر شروع می شود که تردیدی ندارد که شی موردنظر از فضای خارج مهاجرت کرده است. نگهبان اصرار دارد که کشتی فضایی در ارتفاع ۳۰ پایی دریاچه ی مه آلود ظاهر شد. ناظر اذعان می کند یک نور متمایل به سبز مانع از آن شد که شکل دقیقش را ببیند. ویراستاران روزنامه ها عاشق این داستانها هستند زیرا مردم را علاقمند به آگاهی درباره بشقاب پرنده ها نگه می دارند و آنها را خریدار روزنامه ها می کنند.

پادکست صوتی درس سیزدهم کتاب ۵۰۴ را بشنوید:

ADS_728*90
ADS_728*90
ADS_728*90

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90
ADS_728*90