۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس شانزدهم کتاب ۵۰۴

امروز با درس شانزدهم از کتاب ۵۰۴ واژه ضروری در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید

Slender
A. Carlotta slender figure made her look somewhat taller than she was
B. There was only a slender chance that you could conceal the truth
C. The slender thief was able to enter the apartment through the narrow window

کشیده و باریک،محدود،اندک
الف. قیافه ی لاغر کارلوتا او را تا حدی بلندتر از آن چیزی که بود، نشان میداد.
ب. شانس کمی وجود داشت که بتوانی حقیقت را پنهان کنی.
ج. دزد لاغر توانست از طریق پنجره باریک وارد آپارتمان شود.

Surpass
A. The machines of the twentieth century surely surpass those of earlier times
B. Most farmers believe that rural life far surpasses urban living
C. It is undeniable that a cold lemonade in July can not be surpassed

بهتربودن از، بیشتربودن از، برتری داشتن
الف. ماشینهای قرن بیستم قطعا از دوره های قبلی بهتر هستند.
ب. بیشتر کشاورزان معتقدند که زندگی روستایی بسیار بهتر از زندگی شهری است.
ج. این که در ماه جولای هیچ چیز نمیتواند بهتر از یک شربت آبلیمو باشد، انکارناپذیر است.

Vast
A. Daniel Boone explored vast areas that had never been settled
B. Our campus always seems vast to new students
C. Vast differences between the two sides were made clear in the debate

بسیار زیاد، عظیم
الف. دانیل بون،مناطق وسیعی را کشف کرد که هرگز در آن سکونت نشده بود.
ب. محوطه ی دانشگاه ما همیشه در نظر دانشجویان جدیدالورود وسیع است.
ج. اختلافات عمیق بین دو طرف، در مناظره آشکار شد.

Doubt
A. Scientists doubt that a total cure for cancer will be found soon
B. The question of whether he could survive the winter was left in doubt
C .We don’t doubt that the tradition of marriage will continue

باورنکردن،مطمئن نبودن از،احساس اطمینان نکردن،عدم اطمینان،تردید نکردن
الف. دانشمندان تردید دارند که بزودی درمانی کامل برای سرطان یافت خواهدشد.
ب. این مسئله که آیا او میتوانست از زمستان جان سالم به در ببرد، مورد تردید بود.
ج. تردیدی نداریم که سنت ازدواج ادامه خواهد یافت.

Capacity
A. A sign in the elevator stated that its capacity was 1100 pounds
B. The gasoline capsule had a capacity of 500 gallons
C. So well-liked was the prominent speaker that the auditorium was filled to capacity when he began his lecture

مقدارجا یافضای داخل، بیشترین مقداری که یک ظرف میتواندبگیرد، ظرفیت
الف. علامت موجود در آسانسور بیان میکرد که ظرفیت آن ۱۱۰۰ پونداست.
ب. ظرفیت کپسول بنزین ۵۰۰ گالن بود.
ج. سخنران برجسته بقدری پرطرفدار بود که وقتی سخنرانی اش را شروع کرد ظرفیت تالار پرشد.

Penetrate
A. We had to penetratethe massive wall in order to hang the mirror
B. Although Kenny tried to pound the nail into the rock with a hammer he couldn’t penetrate the hard surface
C. The thieves penetrated the banks security and stole the money

داخل یا وارد شدن
الف. برای آویزان کردن آیینه مجبور بودیم دیوارعظیم ر اسوراخ کنیم.
ب. گرچه کنی تلاش کرد که میخ را با چکش در سنگ فرو کند ،اما نتوانست وارد سطح سخت شود.
ج. دزدها به سیستم امنیتی بانک نفوذ کردند و پولها را دزدیدند.

Pierce
A. My sister is debating whether or not to get her ears pierced
B. I tried to ignore his bad violin playing but the sound was piercing
C. Halloran violently pierced the skin of his rival causing massive bleeding

واردشدن،داخل شدن،نفوذ کردن
الف. خواهرم در مورد سوراخ کردن یا نکردن گوش خود بحث میکند.
ب. تلاش کردم بدنواختن ویولن او را نادیده بگیرم، اما صدایش کر کننده بود.
ج. هالوران با خشونت پوست حریفش را پاره کرد و باعث خونریزی گسترده ای گردید.

Accurate
A. Ushers took an accurate count of the people assembled in the theatre
B. Emma vision was so accurate that she didn’t need glasses
C. In writing on the topic Vergil used accurate information

دقیق،صحیح،درست
الف. راهنماها دقیقا افرادی را که در تماشاخانه جمع شده بودند، شمارش کردند.
ب. ببینایی “اما” به قدری دقیق بود که نیازی به عینک نداشت.
ج. جورژیل برای نوشتن پیرامون آن موضوع، از اطلاعات دقیق استفاده نمود.

Microscope
A. The students used a microscope to see the miniature insect
B. When Young Oprah birthday came around her uncle gave her a microscope
C. Using a microscope the scientist was able to probe into the habits of germs

ابزاری دارای یک لنز برای بزرگتر کردن اشیا که فرد بتواند آنها را واضح تر ببیند، میکروسکوپ
الف. دانش آموزان برای دیدن حشره ی ریز از میکروسکوپ استفاده کردند
ب. وقتی که جشن تولد اپرای جوان رسید عمویش به او یک میکروسکوپ داد.
ج. دانشمند با استفاده از میکروسکوپ، توانست درباره ی رفتار میکروبها تحقیق کند.

Grateful
A. The majority of pupils felt grateful for Mr. Ash help
B. We were grateful that the gloomy weather cleared up on Saturday
C. In his letter Waldo told how grateful he was for the loan

احساس قدردانی کردن، ممنون
الف. اکثر دانش آموزان از کمک آقای ” اش ” سپاسگزار بودند.
ب. خوشحال بودیم که هوای گرفته، روز شنبه آفتابی شد.
ج. والدو در نامه اش نوشت که بسیار برای وام ممنون است.

Cautious
A. Be cautious when you choose your opponent
B. Good authors are cautious not to exaggerate when they write
C. If the rain is falling in torrents it is best to drive cautiously

بسیاردقیق، هرگز براساس احتمال عمل نمیکند
الف. وقتی که حریفت را انتخاب میکنی، مراقب باش.
ب. نویسندگان خوب مراقبند در هنگام نوشتن اغراق ننمایند.
ج. اگر باران سیل آسایی ببارد، بهتر است با احتیاط رانندگی کنی.

Confident
A. Judge Emery was confident he could solve the confident
B. When he lifted the burden Scotty was confident he could carry it
C. Annette was confident she would do well as a nurse

معتقد سفت و سخت، مطمئن
الف. قاضی ” امری” مطمئن نبود که میتواند اختلاف را حل کند.
ب. وقتی اسکاتی بار را بلندکرد، مطمئن نبود کهم یتواند آنرا حمل کند.
ج. آنت مطمئن نبود که میتواند کارش را به خوبی یک پرستار انجام دهد.

A Valuable Discovery
The laser is a marvelous new device that sends out a Slender concentrated beam of light a light that surpasses the light at the sun surface. So vast is the laser beam power that it has without a doubt the capacity to vaporize any substance located anywhere on earth. The laser can penetrate steel pierce a diamond or make an accurate die for wire so thin that it can be seen only with a microscope. Grateful eye surgeons report that they have used laser beams to repair the retinas in some fortunate patients by creating tiny scars that joined the retina to the eyeball. Pioneering medical men are making cautious exploration into cancer cures with the laser confident that they will alter the course of this brutal disease.

کشفی ارزشمند
لیزر ابزار جدید شگفت انگیزی است که پرتو نوری باریک و متمرکز ی را تولید می کند. نوری که از سطح خورشید برتر است. بی شک قدرت لیزر به قدری وسیع است که توان تبخیر ماده ای واقع در هر نقطه از زمین را داراست. لیزر می تواند به فولاد نفوذ کند الماس را سوراخ کند و برای سیمی بسیار نازک حدیده ای بسازد که تنها بامیکروسکوپ میتوان آن را دید. جراحان چشم گزارش میکنند که در بعضی از بیماران خوش شانس با ایجاد زخمهای بسیار کوچک ی که شبکیه را به تخم چشم متصل می کند برای ترمیم شبکیه از پرتوهای لیزر ی استفاده کرده اند. پزشکان پیشگام روی درمان سرطان با لیزر کاوش انجام می دهند و مطمئن هستند که روال این بیماری کشنده را تغییر خواهند داد.

ADS_728*90
ADS_728*90
ADS_728*90

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90
ADS_728*90