۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس ششم کتاب ۵۰۴ لغت ضروری

امروز با درس ششم از کتاب ۵۰۴ واژه ضروری در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

 

۱- approach
a- The lawyers in trial were often asked to approach the bench.
b- Her beau kissed Sylvia when he approached her.
c- Ben approached the burden of getting a job with a new spirit.

۱- نزدیک یا نزدیک تر شدن- پذیرفتن- شیوه
الف- معمولاً از وکلای حاضر در محاکمه تقاضا می شد به جایگاه نزدیک شوند.
ب- معشوقه ” سیلویا” وقتی نزدیک شد او را بوسید.
ج- “بن” با روحیه جدیدی مشکل یافتن شغل را پذیرفت.

۲- detect
a- Sam Spade detected that the important papers had vanished.
b- From her voice it was easy to detect that Ellen was frightened.
c- We detected from the messy room that a large group of people had assembled there.

۲- فهمیدن- کشف کردن
الف- “سام اسپید” فهمید که برگه های مهم ناپدید شده اند.
ب- از صدای آلن به آسانی می شد فهمید که ترسیده است.
ج- از اتاق بهم ریخته فهمیدیم که گروه بزرگی از مردم در آنجا بوده اند.

۳- defect
a- My Chevrolet was sent back to the factory because of steering defect.
b- His theory of the formation of our world was filled with defects.
c- The villain was caught because his plan had many defects .

۳- عیب- نقص
الف- شورولت من بخاطر نقص فرمان، به کارخانه برگردانده شد.
ب- نظریه ی او درباره ی شکل گیری دنیای ما سرشار از اشتباه بود.
ج- خلافکار دستگیر شد چون نقشه اش اشکالات زیادی داشت.

۴- employee
a- The employees went on strike for higher wages.
b- My boss had to fire many employees when meat became scarce.
c- Joey wanted to go into business for himself and stop being an employee .

۴- کارمند
الف- کارگران برای اضافه دستمزد اعتصاب کردند.
ب- وقتی گوشت کمیاب شد، رییس مجبور شد کارمندان زیادی را اخراج نماید.
ج- “جوی” می خواست برای خودش کار کند و دیگر کارمند نباشد.

۵- neglect
a- The senator neglected to make his annual report to Congress.
b- Bob’s car got dirty when he neglected to keep it polished.
c- It is essential that you do not neglect your homework.

۵- غفلت کردن
الف- سناتور از ارایه گزارش سالانه به کنگره، غفلت کرد.
ب- ماشین باب کثیف شد وقتی او از براق کردن آن غفلت کرد.
ج- خیلی مهم است که در انجام تکالیف غفلت نکنی.

۶- deceive
a- Atlas was deceived about the burden he had to carry.
b- Virginia cried when she learned that her best friend had deceived her.
c- The villain deceived Chief White Cloud by pretending to be his friend .

۶- فریب دادن
الف- “اتلس” را در مورد باری که باید به دوش می کشید، فریب دادند.
ب- “ویرجینیا” وقتی فهمید که بهترین دوستش او را فریب داده، گریه کرد.
ج- خلاف کار، ” چیف وایت کلارد” را باتظاهر به دوستی فریب داد.

۷- undoubtedly
a- Ray’s team undoubtedly had the best debators in our country .
b- The pilgrims undoubtedly assembled to travel to Rome together.
c- If she didn’t want to get into an argument, Valerie would have followed the majority undoubtedly.

۷- مطمئناً- بدون شک
الف- گروه” ری” بدون شک بهترین مناظره کنندگان کشور را در اختیار دارد.
ب- زائران بدون شک جمع شده اند تا با هم به رم سفر کنند.
ج- اگر او وارد بحث نمی شد، “والری” بدون شک تابع اکثریت بود.

۸- popular
a- The Beatles wrote many popular songs.
b- At one time miniskirts were very popular.
c- Popular people often find it hard to evade their many friends.

۸- مشهور- محبوب
الف- گروه بیتل ها ترانه های مشهور بسیاری نوشتند.
ب- زمانی دامن های کوتاه بسیار پرطرفدار بود..
ج- برای افراد مشهور معمولاً سخت است که از دوستان بسیار زیاد خود، دوری کنند .

۹- thorough
a- The police made a thorough search of the house after the crime had been reported.
b- My science teacher praised Sandy for doing a thorough job of cleaning up the lab.
c- Mom decided to spend the day in giving the basement a thorough cleaning.

۹- کامل- کاملاً
الف- بعد از اینکه جنایت گزارش شد، پلیس خانه را کاملاً بازرسی کرد.
ب- معلم علوم ” سندی” را بخاطر تمیز کردن کامل ازمایشگاه، تحسین کرد.
ج- مادر تصمیم گرفت تمام روز را صرف تمیز کردن کامل زیرزمین کند.

۱۰- client
a- The lawyer told her client that she could predict the outcome of his trial .
b- My uncle tried to get General Motors to be a client of his company.
c- If this restaurant doesn’t improve its service, all its clients will vanish.

۱۰- موکل- مشتری
الف- وکیل به موکلش گفت، می تواند نتایج دادگاه را پیش بینی کند.
ب- عموی من سعی کرد توجه شرکت جنرال موتور را به عنوان مشتری شرکتش، جلب کند.
ج- اگر این رستوران خدماتش را بهتر نکند، تمام مشتریان خود را از دست می دهد.

۱۱- comprehensive
a- After a comprehensive exam. my doctor said I was in good condition.
b- The engineer gave our house a thorough comprehensive checkup before my father bought it.
c- Mrs.Silver wanted us to do a comprehensive study of Edgar Allan poe.

۱۱- جامع
الف- بعد از یک معاینه جامع، دکتر به من گفت وضعیت خوبی دارم.
ب- قبل از اینکه پدرم خانه را بخرد، مهندس یک بازرسی کامل و جامع از آن بعمل آورد.
ج- خانم سیلور از ما خواست که مطالعه جامعی درباره ادگار آلن پو انجام دهیم.

۱۲- defraud
a- My aunt saved thousands of dollars by defrauding the government.
b- If we could eliminate losses from people who defraud the government. tax rates could be lowered.
c- By defrauding his friend, Dexter ruined a family tradition of honesty.

۱۲- کلاهبرداری کردن
الف- عمه من با کلاهبرداری از دولت هزاران دلار پس انداز کرد.
ب- اگر بتوانیم خسارت ناشی از کلاهبرداری افراد از دولت را نابود کنیم، نرخ مالیات می تواند کاهش یابد.
ج- “دکستر” با فریب دادن دوستش، سنت خانوادگی درستکاری را از بین برد.

The Health of Your car
The newest approach to automobile repair is the clinic, a place where car doctors go over automobile in an attempt to detect defects.Since the clinic does no repairs, its employees do not neglect the truth.many automobile owners feel that mechanics deceive them that the clinics, even though they undoubtedly charge high fees, are quite popular.The experts do a thorough job for each client.They explore every part of the engine, body and brakes, they do all kinds of tests with expensive machines.best of all, the comprehensive examination takes only about half an hour.With the clinic’s report in your hand, no mechanics will be able to defraud you by telling you that you need major repairs when only a small repair is necessary.

سلامت اتومبیل شما
جدید ترین شیوه ی تعمیر اتومبیل عبارت است از کلینیک، جاییکه متخصصین اتومبیل به بالا سر اتومبیل می روند و سعی می کنند عیب آن را شناسایی کنند.از آنجاییکه کلینیک هیچ تعمیری را انجام نمی دهد کارمندانش حقیقت را نادیده نمی گیرند.تعداد اتومبیل دارانی که احساس می کنند مکانیک ها آنها را فریب میدهند آنقدر زیاد است که کلینیک ها حتی با اینکه هزینه زیادی می گیرند، کاملاً پرطرفدار شده اند.کارشناسان برای هر مشتری کامل و دقیق کار می کنند.آنها تمام اجزاء موتور، بدنه و ترمز ها را بررسی می کنند و با دستگاه های گران قیمت همه نوع آزمایش انجام می دهند.بهتر از همه اینکه، این بررسی تنها حدود نیم ساعت طول می کشد.وقتیکه گزارش کلینیک در دست شماست هیچ مکانیکی نخواهد توانست وقتیکه تنها به یک تعمیر کوچک نیاز است شما را فریب دهد و به شما بگوید که به تعمیرات عمده نیازمندید.

پادکست صوتی درس ششم کتاب ۵۰۴ را بشنوید:

دروس دیگر از مجنوعه ۵۰۴

ADS_728*90
ADS_728*90

3 نظر

 1. نرگس جعفری

  با سلام
  کتاب بازاریابی سه استاد و مدیریت بازاریابی رنجبریان و زاهدی رو پیشنهاد میکنم. واسه درس رفتار سازمانی هم رفتار سازمانی رابینز ضروریه

  پاسخ
 2. ناشناس

  یه سوالی داشتم.
  من واسه کنکور دارم میخونم. ولی تا حالا واسه درس “تئوری مدیریت و بازاریابی” هیچی نخوندم
  به نظرتون تو این ۲ ماه چی بخونم.

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90