۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس هفتم کتاب ۵۰۴ لغت ضروری

۱- postpone
a- The young couple wanted to postpone their wedding until they were sure they could handle the burdens of marriage.
b- I neglected to postpone the party because I thought everyone would be able to come.
c- The supermarket’s owner planned to postpone the grand opening until Saturday.

۱- به زمان دیگری موکول کردن- به تعویق انداختن
الف- زوج جوان خواستند ازدواجشان را تا وقتی مطمئن شوند که می توانند بار ازدواج را به دوش بکشند به تاخیر اندازند.
ب- من فراموش کردم مهمانی را به وقت دیگر موکول کنم، زیرا فکر کردم همه می توانند بیایند.
ج- صاحب سوپر مارکت تصمیم گرفت مراسم افتتاحیه را به شنبه موکول کند.

۲- consent
a- My teacher consented to let out class leave early.
b- David would not consent to our plan.
c- The majority of our club members consented to raise the dues.

۲- موافقت کردن
الف- معلم موافقت کرد، دانش آموزان کلاس را زودتر ترک کنند.
ب- دیوید با طرح ما موافقت نمی کرد.
ج- اکثریت اعضا باشگاه با افزایش حق عضویت موافقت کردند.

۳- massive
a- The boss asked some employees to lift the massive box.
b- From lifting weights, Willie had developed massive arm muscles.
c- The main building on the campus was so massive that the new students had trouble finding their way around at first.

۳- بزرگ- حجیم- سنگین
الف- رئیس از چند کارمند خواست جعبه سنگین را بلند کنند.
ب- ویلی با بلند کردن وزنه، ماهیچه های بازویش را حجیم ساخته است.
ج- ساختمان اصلی دانشگاه آنقدر بزرگ بود که ابتدا دانشجویان جدیدالورود در ابتدا برای پیدا کردن راهشان به مشکل برخوردند.

۴- capsule
a- The small capsule contained notes the spy had written after the meeting.
b- A new, untested medicine was detected in the capsule by the police scientists.
c- He explored the space capsule for special equipment .

۴- جعبه (کوچک)
الف- جعبه کوچک حاوی یادداشت هایی بود که جاسوس بعد از جلسه نوشته بود.
ب- داروی جدید آزمایش نشده ای توسط دانشمندان پلیس در جعبه کشف شد.
ج- او جعبه فضایی را جهت تجهیزات خاص مورد بررسی قرار داد.

۵- preserve
a- The lawyers wanted to preserve the newest reforms in the law.
b- Farmers feel that their rural homes should be preserved.
c- The outfielder’s records are preserved in the Baseball Hall of Fame.

۵- محافظت کردن- جلوگیری کردن- ضبط کردن
الف- وکلا می خواستند از تغییر در اصلاحات جدید قانون جلوگیری کنند.
ب- کشاورزان احساس می کردند که باید از خانه های روستایشان محافظت شود.
ج- رکورد بازکنان محوطه زمین در بازی بیس بال، بدون شک در تالار شهرت ضبط می شوند.

۶- denounce
a- The father denounced his son for lying to the district attorney.
b- Some people denounce the government for probing into their private lives.
c- The consumer advocate denounced the defective products being sold.

۶- محکوم کردن
الف- پدر، پسرش را به خاطر دروغ گفتن به بازپرس بخش سرزنش کرد.
ب- بعضی از مردم دولت را بخاطر جستجو در زندگی شخصی خود، محکوم می کنند.
ج- حامی حقوق مصرف کنندگان، از فروش محصولات معیوب، ابراز نارضایتی شدید نمود.

۷- unique
a- Going to Africa was a unique experience for us.
b- the inventor developed a unique method of making ice cream.
c- Albie has a unique collection of Israeli stamps.

۷- بی نظیر- منحصر بفرد- تک
الف- سفر به آفریقا برای ما تجربه ای بی نظیر بود.
ب- مخترع روش منحصر به فردی برای ساخت بستنی ابداع کرد.
ج- ” آلبی” مجموعه بی نظیری از تمبرهای اسرائیلی دارد.

۸- torrent
a- a massive rain was coming down in torrents.
b- In a debate, a torrent of questions was asked.
c- After trying to defraud the public, Lefty was forced with a torrent of charges.

۸- سیل
الف- باران سنگینی به صورت سیلاب در حال باریدن بود.
ب- در بحث، سیلی از سوالات پرسیده شد.
ج- “لفتی” پس از تلاش برای کلاهبرداری عموم، با سیلی از اتهامات مواجه شد .

۹- resent
a- Bertha resented the way her boyfriend treated her.
b- The earthquake victim resent the poor emergency care.
c- Columbus resent the fact that his crew wanted to turn back.

۹- رنجیدن- آزرده شدن
الف- “برتا” از رفتار دوست پسرش رنجیده شد.
ب- قربانیان زلزله از مراقبت های ضعیف اضطراری آزرده شدند.
ج- کلمبو از این حقیقت که سرنشینان کشتی اش می خواستند برگردند، آزرده شد.

۱۰- molest
a- My neighbor was molested when walking home from the subway.
b- The gang did a thorough job of molesting the people in the park.
c- Lifeguards warned the man not to molest any of the swimmers.

۱۰- اذیت کردن- مزاحم شدن
الف- همسایه من وقتی از مترو به خانه بر می گشت، مورد اذیت قرار گرفت.
ب- ارازل و اوباش، مردم را در پارک به تمام معنی اذیت کردند.
ج- نجات غریق ها به آن مرد هشدار دادند که برای هیچ یک از شناگران مزاحمت ایجاد نکند.

۱۱- gloomy
a- My cousin was gloomy because his best friend had moved away.
b- The reason Doris wasn’t popular was that she always had a gloomy appearance.
c- Jones Beach is not so beautiful on a gloomy day.

۱۱- دلگیر- کم نور- ابری
الف- پسر عموی من دلگیر بود از اینکه بهترین دوستش رفته است.
ب-دلیل عدم محبوبیت “دوریس” این بود که او همیشه ظاهر افسرده ای داشت.
ج- ساحل “جونز” در روزهای ابری و کم نور به این قشنگی نیست.

۱۲- unforeseen
a- We had some unforeseen problems with the new engine.
b- The probe into the congressman’s finances turned up some unforeseen difficulties.
c- The divers faced unforeseen trouble in their search for the wreck.

۱۲- پیش بینی نشده- غیر مترقبه
الف- مشکلات پیش بینی نشده ای با دستگاه جدید داشتیم.
ب- جستجو در امور مالی عضو کنگره، مشکلات پیش بینی نشده ای به همراه داشت.
ج- غواصان در جستجو برای یافتن لاشه، با مشکلات غیر منتظره ای روبرو شدند.

The Frozen Future
Doctors are always devising new cures for diseases that kill people. But suppose you are dying from an incurable illness now. If only you could postpone death until a cure was found! Now some people are trying to do just that. One young man consented to having his body frozen and placed in a massive capsule in order to preserve it until doctors find a cure for his disease. Some people have denounced his unique experiment with a torrent of angry words. They resent human attempts to molest the natural order of life and death. There is also a gloomy fear that the world is already overcrowded and that people have to die to make room for those who are about to be born. If the experiment works, unforeseen problems undoubtedly will arise.

آینده منجمد
پزشکان همواره برای بیماری هایی که مردم را می کشند درمان های جدیدی را ابداع می کنند. اما تصور کنید الان دارید بخاطر بیماری لاعلاجی از بین می روید.ای کاش می توانستید مرگ را تا زمان یافتن درمانی به تاخیر اندازید.اکنون برخی از افراد در تلاشند که همین کار را انجام دهند.مرد جوانی پذیرفت که بدنش را منجمد کنند و داخل محفظه ی بزرگی قرار دهند و آنرا سالم نگه دارند تا زمانی که پزشکان برای بیماری اش درمانی پیدا کنند.برخی از افراد با سیلی از کلمات خشمگین این آزمایش منحصر به فرد را محکوم کرده اند.آنها از تلاش های انسانی برای بر هم زدن روال طبیعی مرگ و زندگی متنفرند.این ترس مبهم نیز وجود دارد که دنیا همین حالا بسیار پرجمعیت است و مردم برای ایجاد فضا برای آنانکه در شرف تولدند، باید بمیرند.
اگر این آزمایش جواب دهد بی شک مشکلات پیش بینی نشده ای پدید خواهد آمد.

پادکست صوتی درس هفتم کتاب ۵۰۴ را بشنوید:

دروس دیگر از مجنوعه ۵۰۴

ADS_728*90
ADS_728*90

6 نظر

  1. صومعه

    سلام. میخواستم خواهش کنم ترجمهء کامل تمرین درس ۷ از همین کتاب رو بگذارید. متاسفانه هر چی گشتم، پیدا نکردم. ممنون.

    پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90