۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

متن درس پانزدهم کتاب ۵۰۴

Expand
A. We will expand our business as we locate a new building
B. Present laws against people who pollute the air must be expanded
C. Expanding the comic strips the editor hoped that more people would buy his paper

از نظر اندازه افزایش یافتن، بزرگ شدن، متورم شدن
الف. به محض اینکه ساختمان جدیدی را پیدا کنیم تجارتمان را توسعه خواهیم داد
ب. باید قوانین مربوط به کسانی که هوا را آلوده می کنند گسترش داده شود
ج. ویراستار با افزایش ستون فکاهی امید داشت که افراد بیشتری روزنامه اش را بخرند

Alter
A. I ltered my typical lunch and had a steak instead
B. Dorothy agreed to alter my dress if I would reveal its cost to her
C. It is absurd to spend money to alter that old candy store

دگرگون کردن، تغییر دادن، تغییر کردن
الف. من ناهار معمول خود را تغییر دادم و در عوض یک استیک خوردم
ب. دوروتی قبول کرد لباسم را تنگ کند، به شرط اینکه هزینه ی آن را به او نشان دهم
ج. مصرف پول برای تغییر آن قنادی قدیمی مسخره است

Mature
A. I could tell that Mitch was mature from the way he persisted in his work
B. Only through mature study habits can a person hope to gain knowledge
C. It is essential that you behave in a mature way in the business world

رسیده، کاملا رشد کرده یا تکامل یافته
الف. از نحوه ی پافشاری میچ در کارش می توان گفت آدم با تجربه ای است
ب. تنها از طریق عادت های مطالعه ی هدفمند، شخص می تواند به کسب علم و دانش امیدوار باشد
ج. لازم است در دنیای تجارت، حساب شده رفتار کنید

Sacred
A. Her sacred medal had to be sold because the family was in urgent need of money
B. It was revealed by the journalist that the sacred temple had been torn down
C. Kate made a sacred promise to her parents never to miss a Sunday church service

شایسته احترام، مقدس
الف. مدال مقدسش باید فروخته می شد، چون خانواده اش نیاز فوری به پول داشت
ب. روزنامه نگار فاش کرد که معبد مقدس کاملا خراب شده است
ج .کیت به والدینش قول مردانه داد که هرگز از مراسم روز یکشنبه کلیسا جا نماند

Revise
A. My family revised its weekend plans when the weather turned hazy
B. The dictionary was revised and then published in a more expensive edition
C. Under the revised rules Shane was eliminated from competing

تغییر دادن، دگرگون کردن، به روز کردن
الف. هنگامی که هوا مه آلود شد، خانواده ام در برنامه ی تعطیلات آخر هفته اش تجدیدنظر کرد
ب. فرهنگ لغت تجدیدنظر شد و سپس در ویرایش گران تری به چاپ رسید
ج. شانی بر طبق قوانین اصلاحی از رقابت حذف شد

Pledge
A. Before the grand jury the sinister gangaster pledged to tell the whole truth
B. Monte was reluctant to pledge his loyalty to his new girlfriend
C. Pledged to discovering the facts the journalist began to dig up new evidence for his readers

قول دادن
الف. تبهکار شرور در برابر هیئت منصفه عالی متعهد شد که تمام حقیقت را بگوید
ب. مونتی مایل نبود به دوست دختر جدیدش قول وفاداری بدهد
ج. خبرنگاری که قول داده بود حقایق را کشف کند، یافتن مدارک جدید برای خوانندگانش را شروع کرد

Casual
A. As the villain stole the money from the blind man he walked away in a casual manner
B. The bartender made a casual remark about the brawl in the backroom
C. Following a casual meeting on the street the bachelor renewed his friendship with the widow

تصادفا رخ می دهد، برنامه ریزی نشده یا غیر منتظره، توجه را به خود جلب نمی کند
الف. وقتی آن تبهکار پولهای مرد نابینا را ربود، با حالت بی تفاوتی از او دور شد
ب. پیاله دار درباره درگیری در اتاق پشتی با بی تفاوتی اظهارنظر کرد
ج. بدنبال دیداری اتفاقی در خیابان، مرد مجرد دوستی اش با آن زن بیوه را تجدید کرد

Pursue
A. We pursued the bicycle thief until he vanished from our version
B. Ernie rowed up the river pursuing it to its source
C. The senior wanted to pursue urban affairs as his life work

پیروی کردن، دنبال کردن
الف. دزد دوچرخه را تا جایی تعقیب کردیم که از دید ما ناپدید شد
ب. ارنی در رودخانه پارو زد و آنرا تا سرچشمه دنبال کرد
ج. دانشجوی سال آخر تصمیم داشت شغل امور شهری را بعنوان کار دائمی دنبال کند

Unanimous
A. The class was unanimous in wanting to eliminate study halls
B. There has never been an election in our union which was won by a unanimous vote
C. The Senate by a unanimous vote decided to decrease taxes

در توافق کامل، هم رای
الف. دانش آموزان کلاس در خواهش برای حذف سالن های مطالعه هم رای بودند
ب. تاکنون در اتحادیه ی ما انتخاباتی نبوده است که با رای هماهنگ برنده شده باشد
ج. مجلس سنا، با رای هماهنگ، تصمیم گرفت که مالیات ها را کاهش دهد

Fortunate
A. Wesley was fortunate to have an adequates sum of money in the bank
B. It is fortunate that the famine did not affect our village
C. The underdog was fortunate enough to come out a winner

دارای اقبال خوب، خوش شانس
الف. وسلی خوش شانس بود که مبلغ کافی پول در بانک داشت
ب. جای خوشبختی است که قحطی بر روستای ما تاثیر نگذاشت
ج. ورزشکار بازنده انقدر خوش شانس بود که به عنوان برنده ظاهر شد

Pioneer
A. My grandfather was a pioneer in selling wholesale products
B. England was a pioneer in building large vessels for tourists
C. In the fourth grade I assembled a picture collection of great American pioneers

فردی که ابتدا می رود یا راهی را برای دیگران اماده می سازد، پیشگام
الف. پدربزرگم در فروش محصولات عمده فروشی پیشتاز بود
ب. انگلستان در ساخت کشتی های بزرگ جهانگردی، پیشگام بود
ج. در کلاس چهارم مجموعه ای از تصاویر پیشگامان بزرگ آمریکا را جمع آوری کردم

Innovative
A. The innovative ads for the candy won many new customers
B. Everyone in our office praised the boss for his innovative suggestions
C. Nicole decided to alter her approach and become more innovative

تازه، مبتکرانه، دارای اندیشه های جدید، نوین
الف. تبلیغات مبتکرانه برای شیرینی، مشتریان زیادی را بدست آورد
ب. در اداره ی ما همه رئیس را به خاطر پیشنهادهای خلاقش تحسین کردند
ج. نیکول تصمیم گرفت راهکارش را تغییر دهد و خلاق تر شود

John Dewey High School Brooklyn New York
The high school of the future may be New York City John Dewey High School. Located in Brooklyn this unique school offers an expanded altered course of study for mature students. The sacred 40 minute period has been abolished and replaced with 20 minute units, so that some classes are20,40,60 or even 80 minutes long. Courses have been revised into seven-week units . In honor study halls, students pledge themselves to quiet study. Generally the teacher attitude towards students is casual. Pupils pursue courses they choose themselves. So far the positive reaction is unanimous , everyone senses that the fortune students at John Dewey High School are pioneers in the thrust to find new ways of teaching and learning. We salute this innovative school.

دبیرستان جان دیویی، بروکلین، نیویورک
شاید دبیرستان آینده، دبیرستان جان دیویی شهر نیویورک باشد. این دبیرستان منحصربفرد که در بروکلین واقع شده است یک دوره ی تحصیلی گسترده و متفاوتی را برای دانش آموزان بزرگسال ارائه می دهد. دوره های ۴۰ دقیقه ای مرسوم، منسوخ و واحدهای ۲۰ دقیقه ای جایگزین آن شده است بطوریکه طول برخی از کلاسها ۲۰،۴۰،۶۰ و یا حتی ۸۰ دقیقه است. دوره ها به واحدهای هفت هفته ای اصلاح شده اند. در سالن های مطالعه افتخاری، دانش آموزان متعهد می شوند که در آرامش مطالعه کنند. عموما نگرش معلمان نسبت به دانش آموزان خودمانی است. دانش آموزان می توانند هر زمان که کلاس ندارند از کافه تریا استفاده کنند. دانش آموزان دوره هایی را دنبال می کنند که خودشان انتخاب می کنند. تاکنون واکنش مثبت مورد قبول همه است. همه احساس می کنند که دانش آموزان جان دیویی در حرکت به سوی شیوه های جدید تدریس و یادگیری پیشگام هستند. ما به این مدرسه نوآور درود می فرستیم.

پادکست صوتی درس پانزدهم کتاب ۵۰۴ را بشنوید:

ADS_728*90
ADS_728*90
ADS_728*90

3 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90
ADS_728*90