۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت

هشت مرحله آزمون آزمایشی مرحله ای و جامع کنکور ارشد مدیریت جهانگردی

بالای نوشته ها:
بالای نوشته ها:

همانطور که پیشتر وعده کرده بودیم، در کنار بسته های آموزشی و مشاوره و برنامه آموزشی کنکور ارشد جهانگردی، آزمون های آزمایشی آنلاین را تهیه دیدیم. بدین ترتیب تا زمان کنکور حداقل هشت آزمون آزمایشی برگزار خواهد که یک مورد آن در تاریخ ۱۱ دی ماه برگزار شد و هفت آزمون دیگر نیز در ادامه برگزار خواهند شد.
اطلاعات کامل این آزمون را می توانید در زیر مشاهده نمایید:

آزمون های مرحله ای (دوره ای) کنکور ارشد مدیریت جهانگردی:

نام ماده امتحانیمنابع آزمون مرحله 2منابع آزمون مرحله 3منابع آزمون مرحله 4منابع آزمون مرحله 5
هزینه آزمون:15.00015.00015.00015.000
تاریخ برگزاری آزمون94.11.0994.11.2394.12.0794.12.21
زبانکاملکاملکاملکامل
برنامه ریزی اقتصاداقصاد خرد و کلان+ فصول 1تا 3 اقتصاد گردشگری
+ 17 صفحه اول قسمت برنامه ریزی
+ فصول 4 و 5 اقتصاد گردشگری
+ 31 صفحه اول قسمت برنامه ریزی
+ فصول 6 و 7 اقتصاد گردشگری
+ فنون پیمایش و ارزیابی، فنون پیش بینی (تا اخر پکیج برنامه ریزی)
مدیریتفصل 1+ فصل 2+ فصول 3 و 4+ فصول 5 تا 8
رفتار سازمانیرفتار سازماني، رفتار سازمانی در سطح جهانی، مبانی رفتار فرد، عناصر و مفاهیم سازماندهی، سازماندهی و طراحی سازمان ( تا اخر فصل 5 پکیج)+ عوامل اقتضایی و طراحی سازمان، فرهنگ سازمانی، تغییر و بهبودی سازمانی، شغل، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش (تا آخر فصل 10 پکیج)+ هماهنگی، رهبری، قدرت و سیاست، تعارض و مذاکره، هدایت از طریق انگیزش، انگیزش ازمفاهیم تا کاربرد (تا اخر فصل 16 پکیج)+ تصمیم معقول (بخردانه)، مبانی رفتار گروه، هدایت از طریق ارتباطات، مبانی کنترلی، مدیریت بحران و سیستم های کنترل راهبردی ( تا اخر فصل 21 پکیج)
آمارمباحث مربوط به تعاریف آماری، جداول فراوانی و شاخص های عددی (فقط میانگین)مباحث مربوط به شاخص های عددیمباحث مربوط به آنالیز ترکیبی و احتمالمباحث مربوط به متغیر تصادفی و توابع احتمال (توابع احتمال گسسته و پیوسته)، توزیع نرمال
پژوهش عملیاتیفصل 1
مباحث مربوط به برنامه ریزی خطی
فصل 2
مباحث مربوط به روش سیمپلکس
فصول 2 و 3
مباحث مرتبط با مسئله ثانویه و تفسیر اقتصادی جداول سیمپلکس و روش سیمپلکس
فصول 3، 4 و 5
مباحث مرتبط به تحلیل حساسیت، مدل حمل و نقل، مسئله ثانویه و تفسیر اقتصادی جداول
ریاضیمجموعه ها، بسط دو جمله ای و چند جمله ای+ توابع ، حد و پیوستگی+ مشتق و کاربرد آن ، انتگرال +ماتریس و دترمینال
بازاریابیفصول 1، 2+ فصول 4 تا 7+ فصول 8 تا 10+ فصول 11 و 12
تایخدوران پیش از اسلام+ دوران اسلامی+ معماری (اصول معماری)+ نقش و کارکرد معماری
جغرافیاجغرافیای عمومی و گردشگری + جغرافیای گردشگری ایران+ جاذبه های ایران+ نقشه خوانی و اوقات فراغت
علوم اجتماعی-------------جامعه شناسی+ فرهنگ عامه+ مردم شناسی

* لازم به ذکر است، کلیه این هزینه ها برای آن دست از داوطلبانی که از بسته های آموزشی ۱۱۲۵ استفاده نموده اند، رایگان خواهد بود.
* تمام هزینه ها به تومان می باشد.

آزمون های جامع کنکور ارشد مدیریت جهانگردی:

آزمون جامع یکمدومسوم
هزینه30.00030.00030.000
تاریخ برگزاری آزمون95.01.0595.01.1995.02.03
توضیحاتتمامی مباحثتمامی مباحثتمامی مباحث

* لازم به ذکر است، کلیه این هزینه ها برای آن دست از داوطلبانی که از بسته های آموزشی ۱۱۲۵ استفاده نموده اند، رایگان خواهد بود.
* تمام هزینه ها به تومان می باشد.

* (۱۷ صفحه اول قسمت برنامه ریری پکیج) تعاریف مقدماتی ، جهانگردی پایدار، فرآیند تاریخی توسعه جهانگردی برنامه ریزی و اهمیت برنامه ریزی جهانگردی، رویکرده های برنامه ریزی، انواع برنامه ریزی، سطوح و اجزای برنامه ریزی.
* (۳۱ صفحه اول قسمت برنامه ریری پکیج) فرآیند برنامه ریزی، اشکال برنامه ریزی نوین، پیمایش عام و ویژگی های منطقه ، تیم پروژه های گردشگری، اهمیت برنامه ریزی، نظام جهانگردی، طرح ها و توسعه سیاست های کنونی گردشگری، جاذبه ها و فعالیت های گردشگری.

/پایان

ADS_728*90-موقت

درباره نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی- گرایش بازاریابی 0935.958.3939

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90-موقت