۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت
۶۰*۴۶۸: بالای سایت

پیوندها

 

نام سایتآدرس اینترنتی
آن توریزم، مرجع رویدادهای گردشگریhttp://OnTourism.ir
هم‌گِرد؛ دورهمی استارتاپی بچه های گردشگریhttp://hamgerd.ir
مدیریت جهانگردی و هتلداری دانشگاه غبر انتفاعی مازیارhttp://mazyaran.blogfa.com
وبلاگ بچه های جهانگردیhttp://atutourism.blogfa.com
مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نوراستان قمhttp:// jahangardi-pq.blogfa.com
.