کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی- گرایش بازاریابی 0935.958.3939

مقاله697
 • آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی سال ۹۷

  ...

 • دوره مدیریت بهداشت و خانه‌داری

  ...

 • ثبت‌نام دوره‌های کوتاه مدت گردشگری ویژه دانش‌آموختگان رشته‌های گردشگری

  ...

 • مدیریت فرانت آفیس در هتل

  ...

 • دوره مدیریت عمومی هتلداری

  ...

 • وبینار نهایی انتخاب رشته ارشد مدیریت جهانگردی ۱۳۹۶ – بررسی انتخاب رشته‌ها

  با اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ ، و نیاز داوطلبان به مشاوره انتخاب ...

 • وبینار آموزشی انتخاب رشته ارشد مدیریت جهانگردی ۱۳۹۶ – دوره دوم

  با اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ ، و نیاز داوطلبان به مشاوره انتخاب ...

 • وبینار آموزشی انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی سال ۱۳۹۶

  با اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ ، و نیاز داوطلبان به مشاوره انتخاب ...

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی سال ۱۳۹۶

  ...

 • ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت جهانگردی در سال ۱۳۹۶

  ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده