۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
 • دکتر محمدتقی رهنمایی

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، دکتر محمدتقی رهنمایی، بپردازیم. با ما همراه باشید. ن ...

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، دکتر محمدتقی رهنمایی، بپردازیم. با ما همراه باشید. نام و نام خانوادگي: محمد تقی رهنمایی دانشگاه: دانشگاه تهران گروه آموزشي: جغرافیا رشته تحصیلی: جغ ...

  بیشتر بخوانید
 • محمد حسین ایمانی خوشخو

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، محمد حسين ايماني خوشخو، بپردازیم. با ما همرا باشید. ...

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، محمد حسين ايماني خوشخو، بپردازیم. با ما همرا باشید. ...

  بیشتر بخوانید
 • آرشین بختیاری

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری آرشین بختیاری بپردازیم. با ما همرا باشید. ...

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری آرشین بختیاری بپردازیم. با ما همرا باشید. ...

  بیشتر بخوانید
 • علی اکبر امین بیدختی

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، علی اكبر امین بیدختی، بپردازیم. با ما همرا باشید. ...

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، علی اكبر امین بیدختی، بپردازیم. با ما همرا باشید. ...

  بیشتر بخوانید
 • ADS_728*90- صفحه اول
  ADS_728*90- صفحه اول
 • دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین

   نام و نام خانوادگي: ابوالفضل تا‌ج‌‌زاده نمیندانشگاه: علامه طباطباییگروه آموزشي: مدیریت جهانگردیرشته ...

   نام و نام خانوادگي: ابوالفضل تا‌ج‌‌زاده نمیندانشگاه: علامه طباطباییگروه آموزشي: مدیریت جهانگردیرشته تحصیلی: مدیریت مدرک تحصیلی: دکتري در رشته مدیریت بازرگانی ( تجارت بین‌‌المللی)سمت شغلی یا مرتب ...

  بیشتر بخوانید
 • دکتر مهدی کروبی

   نام و نام خانوادگی: مهدی کروبیدانشگاه: علامه طباطباییگروه آموزشی: مدیریت جهانگردیرشته تحصیلی: علوم اجتما ...

   نام و نام خانوادگی: مهدی کروبیدانشگاه: علامه طباطباییگروه آموزشی: مدیریت جهانگردیرشته تحصیلی: علوم اجتماعیمدرک تحصیلی: دکتری علوم ارتباطات اجتماعیسمت شغلی یا مرتبه علمی: دانشیار، مدیر گروه مدیریت جها ...

  بیشتر بخوانید
 • دکتر زهره کیانی فیض آبادی

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری دانشگاه سمنان، دکتر زهره کیانی فیض آبادی بپردازیم.  ب ...

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری دانشگاه سمنان، دکتر زهره کیانی فیض آبادی بپردازیم.  با ما همراه باشید. ...

  بیشتر بخوانید
 • پروفسور جعفر جعفری

  پروفسور جعفر جعفری، از بزرگترین صاب نظران حوزه گردشگری در جهان است. آثار وی در این حوزه، در بیشتر مقالات ...

  پروفسور جعفر جعفری، از بزرگترین صاب نظران حوزه گردشگری در جهان است. آثار وی در این حوزه، در بیشتر مقالات و کتاب های معتبر گردشگری به عنوان منبع مورد استفاده قرار می گیرد. نام و نام خانوادگي: جعفر جعفر ...

  بیشتر بخوانید
 • ADS_728*90- صفحه اول
  ADS_728*90- صفحه اول
 • دکتر محمود ضیایی

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، دکتر محمود ضيايي بپردازیم. با ما همرا باشید. ...

  امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، دکتر محمود ضيايي بپردازیم. با ما همرا باشید. ...

  بیشتر بخوانید
 • دکتر حمید ضرغام بروجنی

  نام و نام خانوادگي: دکتر حميد ضرغام بروجني دانشگاه: علامه طباطبایی گروه آموزشي: مدیریت جهانگردی رشته تحصی ...

  نام و نام خانوادگي: دکتر حميد ضرغام بروجني دانشگاه: علامه طباطبایی گروه آموزشي: مدیریت جهانگردی رشته تحصیلی: مدیریت مدرک تحصیلی: دکتري مديريت گرايش تحقيق در عمليات سمت شغلی یا مرتبه علمی: استاديار پاي ...

  بیشتر بخوانید