۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

دکتر حمید ضرغام بروجنی

Zarghamنام و نام خانوادگی: دکتر حمید ضرغام بروجنی
دانشگاه: علامه طباطبایی
گروه آموزشی: مدیریت جهانگردی
رشته تحصیلی: مدیریت
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات
سمت شغلی یا مرتبه علمی: استادیار پایه – عضو هیئت علمی
پست الکترونیک:
وب سایت:

سوابق تحصیلی:

۱. کارشناسی : آمار شناسی ، مؤسسه آموزش عالی آمار و انٿورماتیک ، سال ۱۳۵۳
۲. کارشناسی ارشد : آمار ، دانشگاه شھید بھشتی ، سال ۱۳۵۵
مدیریت بازرگانی ، دانشگاه سانفراسیسکو،کالیفرنیا ( MBA)، آمریکا ، سال ۱۳۶۰
۳. دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات از دانشگاه تهران سال ۱۳۷۵

سوابق آموزشی:

۱. تدریس شناخت صنعت جھانگردی ، دانشگاه علامه طباطبائی
۲. تدریس خط مشی گذاری در جھانگردی – دانشگاه علامه طباطبایی
۳. تدریس برنامه ریزی توسعه جھانگردی ، دانشگاه علامه طباطبائی
۴. تدریس آمار کاربردی در اقتصاد و بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشگاه تھران ،دانشگاه الزھرا ، دانشگاه امام صادق ، دانشگاه صنعت نفت
۵. تدریس تحلیل آماری : کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشگاه تھران ،دانشگاه الزھرا
۶. تدریس روش ھای کمی در اقتصاد و مدیریت جھانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی
۷. تدریس روش تحقیق ، مقطع کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی
۸. تدریس تحقیق در عملیات ، دانشگاه علامه طباطبائی
۹. تدریس تئوری روش ھای کمی در تصمیمگیری ، مقطع دکتری ، دانشگاه علامه طباطبائی

عناوین و جوایز علمی:

۱. پژوهشگر نمونه دانشکده مدیریت و حسابداری، ۱۳۸۴
۲. مقاله برگزیده فصلنامه مطالعات جهانگردی، ۱۳۸۴
۳. سر دبیر فصلنامه مطالعات جهانگردی
۴. طراح برنامه و موسسه رشته مدیریت جهانگردی، ۱۳۷۱ـ ۱۳۷۴
۵. پژوهشگر برگزیده مؤسسه آموزش عالی اکو، ۱۳۸۵

 تألیف و ترجمه کتاب :

۱. ترجمه کتاب ریاضیات کاربردی برای بازرگانی و علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۷۵
۲. ترجمه کتاب مدیریت کمی – دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۷۷
۳. تالیف کتاب برنامه ریزی توسعه جھانگردی ، دانشگاه علامه طباطبائی (مرحله داوری)
۴. تالیف کتاب آشنایی با صنعت جھانگردی ، مؤسسه آموزش ، مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد ۱۳۷۶

مقالات و طرح‌های تحقیقاتی :

۱. توسعه جهانگردی در ایران و چشم انداز آینده، مرکز آموزش و توسعه جهانگردی، فیجی، شهریور ۱۳۷۵.
۲. درآمدهای جهانگردی بین‏الملل و روش محاسبه آن، مرکز تحقیقات و مطالعات جهانگردی، وزارت ارشاد، خرداد ۱۳۷۶.
۳. الگوی انتخاب مناسب‏ترین نوع جهانگرد برای ایران، معاونت سیاحتی وزارت ارشاد، مرداد ۱۳۷۶.
۴. تحلیل تصویری داده‏های جهانگردی ایران، معاونت سیاحتی وزارت ارشاد، شهریور ۱۳۷۶.
۵. جهانگردی محور توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران، سازمان منطقه آزاد کیش، اسفند ۱۳۷۶.
۶. توسعه جهانگردی بین‏الملل و خط‏مشی جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه جهانگردان، تیر ۱۳۷۷.
۷. آموزش حرفه‏ای کارگزاران بخش هتلداری و جهانگردی کشور، دانشگاه کیش، اسفند ۱۳۷۷.
۸. تحول در برنامه‏ریزی جهانگردی، ماهنامه جهانگردان، اردیبهشت ۱۳۷۸.
۹. چشمه‏های آب معدنی و آب‏های گرم، توسعه جهانگردی و نقش مردم بومی، سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان، اردیبهشت ۱۳۷۹.
۱۰. استفاده از نمایش هندسی داده‏ها در تحلیل اطلاعات، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تابستان ۱۳۷۹.
۱۱. کاربرد سیستم‏های اطلاعات مدیریت در جهانگردی و ایرانگردی، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، زمستان ۱۳۷۹.
۱۲. منطق فازی و استفاده از آن در برنامه‏ریزی توسعه جهانگردی،‌ دانشگاه سیستان و بلوچستان، خرداد ۱۳۸۱.
۱۳. جهانگردی مهمترین ابزار ایجاد فرصت‏های شغلی رفع محرومیت در ج‏ا ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، ‌آذر ۱۳۸۱.
۱۴. نقد برنامه‏های توسعه جهانگردی پس از انقلاب اسلامی در ایران، وزارت ارشاد و دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، اردیبهشت ۱۳۸۲.
۱۵. استفاده از ضریب تکاثری درآمد جهانگردی در تصمیم‏گیری مدیریتی، فصلنامه مطالعات جهانگردی، تابستان ۱۳۸۳.
۱۶. جهانگردی و عدالتجوئی (جهانگردی عدالتجویانه، فعالیتی نوین یا بازنگری گذشته)،‌ خردنامه شماره ۸۱، ۱۳۸۴.
۱۷. جهانگردی، آتشی برای ریشه سوزی فقر، هفته نامه آساره، شماره ۴۵، ۱۳۸۵.
۱۸. بخش خصوصی عامل توسعه گردشگری، اقتصاد و توسعه، شماره ۹، ۱۳۸۵.
۱۹. جهانگردی فرهنگی، فصلنامه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره ۳،  ۱۳۸۵.
۲۰. مشارکت برای توسعه یکپارچه منطقه نور (تجمع ضرورت توسعه، گردشگری سبز، محور توسعه)،‌ راهبردهای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی منطقه نور، دانشگاه آزاد اسلامی نور، اردیبهشت ۱۳۸۵.
۲۱. گردشگری پایدار و شیوه‏های نوین بازاریابی صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، تبریز، شهریور ۱۳۸۵.
۲۲. مشکلات پژوهش در بخش گردشگری، پژوهشگاه گردشگری، روز پژوهش، آذر ۱۳۸۵.
۲۳. شهرهای آینده و گردشگری پایدار، خانه هنرمندان اندیشه ایرانشهر، دفتر پژوهش‏های فرهنگی، خرداد ۱۳۸۵.
۲۴. گردشگری مذهبی و ملاحظاتی برای ارزان سازی سفر، ‌سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشهد، سفرهای زیارتی، خرداد ۱۳۸۶.
۲۵. خوراک‏ها و آشپزی سنتی- محلی حرکتی نو برای جذب گردشگر، جشنواره آشپزی و گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، تیر ۱۳۸۶.

سوابق کارشناسی و مدیریتی

۱. عضو شورای عالی سیاست گذاریصنایع دستی… ۱۳۸۴
۲. عضو ھیات امناء موسسه آموزش عالی قشم ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۵
۳.  رئیس مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵
۴. مدیر دٿتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۹
۵. مدیر گروه آموزشی مدیریت جھانگردی ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۹ و ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۱
۶. مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۴
۷. مشاور آموزش و پژوھش ، مؤسسه آموزش ، مطالعات و مشاوره سیاحتی
۸. سازمان سیاحتی و مراکز تٿریحی ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۸
۹. مدیر دفتر ھماھنگی و ھدایت طرح جامع جھانگردی وزارت ٿرھنگ و ارشاد اسلامی
۱۰. معاونت امور سیاحتی و زیارتی ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۶
۱۱. مشاور برنامه ریزی آموزش کارکنان – سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۱
۱۲. عضو شورایعالی سیاستگذاری صنایع دستی ۱۳۸۴
۱۳. عضو ھیات امنا موسسه آموزش عالی قشم ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۵

ADS_728*90
ADS_728*90

4 نظر

 1. farri

  با سلام مجددا با توجه به زمان کمی که باقیمانده تا
  آزمون ارشد ازتون خواهش می کنم بعضی از منابع مدییت جهانگردی را برایم بفرستید. من جداْ امکان تهیه این منابع را ندارم

  پاسخ
 2. farri

  با سلام
  ضمن عرض تشکر می خواستم خواهش کنم اگر امکان دارد منابع درسی کنکور ارشد جهانگردی را برای متقاضیانی مثل من که آشنایی و فرصت چندانی برای جستجو ندارند ایمیل کنید. از کمک و حمایتی که به قشر دانشجو می کنید متشکرم

  پاسخ
 3. محسن

  با سلام خدمت شما دانشجویان مدیریت جهانگردی
  با تشکر از زحمتی که برای وب سایت کشیده اید.یوسفی هستم دانشجوی همین رشته،عضو انجمن علمی مدیریت جهانگردی و در دانشگاه محقق اردبیلی در حال تحصیل میباشم.خواهشی داشتم ، اگر زحمت بکشید لیست ارائه دروس این رشته در دانشگاه علامه را برای بنده بفرستید بسیار ممنون میشوم.

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ADS_728*90
ADS_728*90