انجمن دانشجویان گردشگری

با سلام خدمت تمامی دانشجویان رشته های گردشگری

با وجود گذشت سالهای متمادی از ایجاد رشته های گردشگری و با توجه به نبود تشکلی برای حمایت از دانشجویان گردشگری و پیگیری حقوق این قشر، برآن شدیم تا نسبت به ایجاد تشکلی برای دانشجویان گردشگری اقدام نماییم.
در صورتی که تمایل دارید در این راه همراه ما باشید لطفا نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایید.

– عضویت در این تشکل تنها برای دانشجویان رشته های گردشگری ممکن خواهد بود.
– فعالیت های ثبت این تشکل بزودی انجام خواهد شد، لذا افرادی که سریع تر آمادگی خود را اعلام نمایند در اولویت عضویت (و در مواردی اولوبت عضویت در هئیت موسس یا مدیره) خواهند بود.
– تکمیل فرم زیر هیچ تعهدی برای فرد ایجاد نمی نماید و تنها به منزله اعلام آمادگی فرد برای عضویت در این تشکل است. (افرادی که که فرم زیر را تکمیل نمایند در اولویت عضویت خواهند بود).
– لازم به ذکر است، ۱۱۲۵ تنها به عنوان بستر اطلاع رسانی این تشکل برای دانشجویان گردشگری تا پیش ازشکل گیری آنرا بر عهده خواهد داشت و مسئولیتی در این باره متوجه آن نخواهد بود.