۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
  • رشته ۱۰۰ میلیون تومانی

    رشته مدیریت جهانگردی و هتل‌ داری با سفر در ارتباط بوده و دانشجویان مدرک آکادمیک دریافت می‌کنند مدیریت جها ...

    رشته مدیریت جهانگردی و هتل‌ داری با سفر در ارتباط بوده و دانشجویان مدرک آکادمیک دریافت می‌کنند مدیریت جهانگردی و هتلداری جذابیت خاص خودش را دارد. از اسمش هم پیداست. با سفر در ارتباط بوده و مسلما افراد ...

    بیشتر بخوانید