۶۰*۴۶۸: بالای سایت
  • روش صحیح فارسی کردن اعداد در word

    برای حل مشکل تایپ فارسی اعداد در Word 2007 و نسخه های جدیدتر به این طریق عمل نمایید: ابتدا بر روی File کل ...

    برای حل مشکل تایپ فارسی اعداد در Word 2007 و نسخه های جدیدتر به این طریق عمل نمایید: ابتدا بر روی File کلیک کنید سپس بر روی Options کنید.   بعد از انتخاب گزینه Options ، پنجره Options باز می شود، ...

    بیشتر بخوانید
web
analytics