۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
  • دکتر محمدتقی رهنمایی

    امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، دکتر محمدتقی رهنمایی، بپردازیم. با ما همراه باشید. ن ...

    امروز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اساتید گردشگری، دکتر محمدتقی رهنمایی، بپردازیم. با ما همراه باشید. نام و نام خانوادگي: محمد تقی رهنمایی دانشگاه: دانشگاه تهران گروه آموزشي: جغرافیا رشته تحصیلی: جغ ...

    بیشتر بخوانید