۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
  • نخستین سمینار گردشگری خوراک

    نوع: سمینار زمان: 11 بهمن ماه ۱۳۹۵ ساعت: 8/30 الی 11/30 مکان: مشهد، هتل میثاق نخستین سمینار گردشگری خوراک ...

    نوع: سمینار زمان: 11 بهمن ماه ۱۳۹۵ ساعت: 8/30 الی 11/30 مکان: مشهد، هتل میثاق نخستین سمینار گردشگری خوراک در تاریخ 11 بهمن ماه ۱۳۹۵ در هتل میثاق به میزبانی شهر مشهد برگزار می شود. علاقمندان جهت شرکت د ...

    بیشتر بخوانید