۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top
۶۰*۴۶۸: top

کارشناسی مدیریت جهانگردی

با کلیک بر روی هر عنوان می توانید به اطلاعات آن بخش دسترسی داشته باشید:

برای مشاهده ظرفیت پذیرش رشته مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی به لینک زیر مراجعه نمایید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی مدیریت جهانگردی

حال که با رشته و ظرفیت پذیرش رشته آشنا شدیم، بهتره نگاهی داشته باشیم به برنامه آموزشی کارشناسی مدیریت جهانگردی

برنامه آموزشی کارشناسی مدیریت جهانگردی

رشته ی مدیریت جهانگردی یکی از رشته های گردشگری موجود در کشور است که مشخصه اصلی آن میان رشته ای بودن آن است. بطوری که شاید بتوان گفت میان رشته ای ترین، رشته تحصیلی موجود کشور است. اگر نگاهی به فهرست دروس این رشته بیاندازیم این موضوع کاملا ملموس خواهد بود. دروس رشته مدیریت جهانگردی را در یک دسته بندی کلی می توان اینگونه برشمرد: زبان انگلیسی، اقتصاد، ریاضیات و آمار، دروس مدیریتی، دروس علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا

برای توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

معرفی رشته مدیریت جهانگردی

برای مشاوره تحصیلی با ما در تماس باشید!

0935.958.3939